O le taua o le census 2011, o Ausetalia, mo tagata Pasefika.

O le taua o le Census o Ausetalia mo le tausaga 2011. O le taua lenei census mo ato motu toaitititi mai le Pasefika e pei o Samoa. O lea e le lomia o le tele o numera o tagata Samoa i le Australian Bureau of Statistics (ABS), i le tele o vital statistics i le tulaga o aiga, o galuega, o aoga ma tagata Samoa o lo’o mana’omia se fesoasoani e ala mai le Malo.

Advertisements

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: